Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Çözülüşü Üzerine

   Sovyetler Birliği’nin çözülmesi 20. yüzyılın en büyük trajedisi olarak kabul edilir. Geçmişte kısa süren Paris Komünü dışında işçi sınıfının burjuvaziyi alaşağı ederek iktidara geldiği ilk büyük sıçramayı temsil eden 1917 Ekim Devrimi, arkasında 74 yıllık bir deneyim bırakarak 1991 yılında tarih sahnesinden çekilmiştir.    Bu deneyimin neden başarısız olduğu, daha doğrusu çoğu konuda başarılı […]

Sovyetler Birliği’nde Yaşayan Kürtlerin Tarihi

   Kızıl Kürdistan ya da Kürdistan Uyezdi/Okrug, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında kalan ve Azerbaycan SSC’ye bağlı otonom bir bölgesel yönetim olarak tarif edebiliriz. Bu yönetim sayesinde, göçebe hayat süren Kafkasya Kürtleri yerleşik hayata geçmiş, modern tarımda, sanatta, sinemada, edebiyatta, anadilde eğitimde ve siyasette büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bu ilerici adımlar […]

Komünizm Korkusu

18.yüzyıldan beri histerik bir hal alan bu korku, sermaye düzeninin sahipleri açısından kimi yanlarıyla saldırganlığı, karşısındaki hedefi yok etmeyi tetiklemiş, bu durum gerici ittifaklara, yalan ve çarpıtmalara, askeri, ideolojik ve hemen hemen her alanı kapsayan saldırılara zemin hazırlamıştır. Kimi yanlarıyla da korku, sermaye sınıfını içeride taviz vermeye zorlamış, ücretlerde artışa, sosyal politikalarla emekçilerin yaşam standardını […]

Molotov-Ribbentrop Saldırmazlık Paktı Bir Bölüşüm Antlaşması Mıydı? (W. Bill Bland)

William Bill Bland 1939 Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı  Stalin Derneği’nin Şubat 1990’da Londra’da düzenlediği bir seminerde okunmuştur.   Giriş    Stalin hakkında dolaşıma sokulan pek çok öyküden biri de, Sovyet hükümetinin Britanya ve Fransa ile saldırgan Alman yayılmacılığına karşı bir kolektif güvenlik anlaşmasının müzakerelerini yürütürken O’nun, Almanya’yla imzalanmasına giriştiği anlaşmanın İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasını hızlandırdığıdır.   […]

Translate »